Deklaracja


Deklaracja

Dbając o dobrostan zwierząt i szanując oczekiwania naszych Klientów, deklarujemy rezygnację z używania jaj pochodzących z hodowli klatkowych, w formie masy jajowej, proszku jajecznego oraz jaj będących składnikami produktów gotowych, do 2025 roku.
Obecnie udało nam się całkowicie wycofać jaja klatkowe w formie jaj całych.

Nasza decyzja podyktowana jest względami etycznymi. Kury znoszące jaja oznaczone numerem „3” przetrzymywane są w ciasnych klatkach przez całe swoje życie, bez dostępu do wybiegu czy świeżego powietrza.

Nie chcemy przyczyniać się do cierpienia kur niosek i zadbamy o stopniowe wycofywanie jaj klatkowych.

Józef Krawczyk
Prezes Zarządu